Nyestriasztó aerosol

Beépítve, bruttó 4.900Ft-tól 

- Egészségre ártalmatlan
- Korrózió védelmi anyagokat tartalmaz
- Kiszerelés: 300 ml
- Hatástartósság: 3 hónap (környezeti hatások befolyásolják)
- Védelem: PB hajtógázas termék, csak hideg motorra fújható! Használat közben tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. Különös figyelemmel tartsa be a munkavédelmi előírásokat.

Rövid leírás

Ha már járt nyest az autóban, akkor először semlegesíteni kell a látogató szagát, erre kiválóan megfelel a Tshüss Marder aerosol.
Az aerosollal alaposan ki kell fújni a jármű motorterét, a védeni kívánt szerkezeti elemeket. A hatóanyag rendkívül kellemetlen íz- és illatanyag bevonatot képez a kezelt felületen. A hatástartósság 3 hónap. Amennyiben elektronikus védelem nélkül csak kémiai védelmet alkalmaz, 3 hónaponként a kezelést meg kell ismételni. Magas páratartalom, erősen poros környezet esetén sajnos gyakoribb alkalmazás szükséges. A hatóanyag a kezelt felületen száradás után színtelen bevonatot képez. Összetevőinek nincs semmiféle anyagkárosító hatása, a gépjármű alkatrészeire semleges, korróziógátló adalékot is tartalmaz.

Az alkalmazásnál figyelni kell a helyes mennyiség és hely megválasztására, mert az illatanyag az ember számára is roppant kellemetlen!

Figyelem!

H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot, vagy szédülést okozhat. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P210: Hőtől/ szikrától/ nyílt lángtól…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261: Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helységben használható. P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P403: Jól szellőző helyen tárolandó. A tartály, nyomás alatt áll. Napfénytől védve, 50 C alatt tartandó. Felnyitni, tűzre dobni még üresállapotban is TILOS. Nem szabad lángra vagy izzó felületre fújni. Gyermektől elzárva tartandó.